Hvad er ATEX?

ATEX er oprindeligt ffransk og står for ”ATmosphère EXplosif”. Oversat betyder det ”eksplosiv atmosfære”.

ATEX direktiverne – indretningsdirektivet 94/9/EF og brugerdirektivet 1999/92/EF skal sikre det omgivende samfund mod farer og skader fra eksplosionsfarlige installationer. Sikre et forbedret arbejdsmiljø og en øget beskyttelse af arbejdstagere.

I de arbejdsmiljøer hvor der arbejdes med f.eks. gas, støv eller dampe, skal der laves en udvidet APV og en zone-klassificering omkring arbejdsstedet så man sikrer at der ikke er eksplosionsfare.

Hvad kan AMS-Miljø hjælpe med?

Ønsker du hjælp fra AMS-Miljø, sørger vi for at din virksomhed lever op til alle ATEX direktiverne. Kort og godt. Det foregår ved, at vi kommer ud på besøg i din virksomhed og inspicerer. Derefter vil vi udarbejde en rapport med anbefalinger til, hvordan din virksomhed lever op til samtlige direktiver.

Hvad koster det?

Alle priser på hjælp med ATEX er individuelle. Det er de, fordi der er så stor forskel på virksomhedens størrelse, omfang af rapport etc. Ønsker du et prisoverslag, er du altid velkommen til at kontakte AMS-Miljø her.

Mest erfarne ATEX-konsulent i Danmark

WEG – leverandør af bl.a. ATEX motorer – har lavet en guide for eksplosiv atmosfære.