Hvad er Miljø- og kemigennemgang?

I en travl hverdag kan det være svært at få overblik over virksomhedens kemiske produkter. Virksomheden bliver introduceret til mange nye produkter af leverandørerne, men glemmer ofte at få udfaset de produkter som er blevet erstattet. Resultatet er en meget stor mængde kemikalier.

Lagerstyringen bliver uoverskuelig og virksomheden ligger inde med flere produkter end der er behov for.

Hvad kan AMS-Miljø hjælpe med?

AMS-Miljø har specieluddannet personale der kan hjælpe virksomheden med at få ryddet op i kemikalierne.

Konsulenten kommer ud på virksomheden og gennemgår alle hylder og skabe. I samarbejde bliver det besluttet hvilke produkter der stadig skal anvendes på virksomheden og hvilke der skal udfases.

Ved at minimere antallet af kemiske produkter gøres lagerstyringen nemmere og den bundende kapital i lageret mindskes.

Gennemgangen af kemikalier kan være en indgangsvinkel til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger.

Styren information

Personer der arbejder med materialer der indeholder mere end 0,1 % styren skal have instruktion og informationer i brugen af materialer indeholdende styren.

Styren er et kræftfremkaldende opløsningsmiddel der blandt andet findes i spartelmasse. Det er derfor lovpligtigt at medarbejdere der kan få behov for at spartle skal have styreninformation.

Ved styreninformation kommer AMS- Miljø ud på virksomheden og gennemgår informationerne sammen med medarbejderne. Man gennemgår værnemidler, hvilke der bør forefindes på virksomheden.

Du kan læse mere om Styreninformation her: PDF: Styreninformation

Hvad koster det?

Alle priser på hjælp med miljø- og kemigennemgang er individuelle. Det er de, fordi der er så stor forskel på virksomhedens størrelse, omfang af rapport. behov etc etc. Ønsker du et prisoverslag, er du altid velkommen til at kontakte AMS-Miljø her.