Hvad er Kontrol af åndemiddelluft?

Når der bruges trykluftforsynet åndedrætsværn, indånder brugeren den trykluft, der tilføres åndedrætsværnet. Trykluften skal derfor være af en sådan kvalitet, at brugeren ikke bliver udsat for sundheds-skadelige påvirkninger. Ellers kan der skabes falsk tryghed hos brugeren. Forurenet åndemiddelluft kan eksempelvis forårsage hoste, hovedpine, eksem, allergi, infektion herunder lungebetændelse, andre gener i luftvejene og forgiftninger.

Regler for kontrol af åndemiddelluft

Kontrolmåling af åndemiddelluften skal foretages én gang årligt, og udføres efter ISO 8573 serien eller anden målemetode af tilsvarende kvalitet. Årsagen til dette krav er, at der indimellem opstår forhold, der medfører, at anlægget ikke længere leverer åndemiddelluft af tilstrækkelig høj kvalitet. Den årlige kontrolmåling af åndemiddel-luften skal sikre, at medarbejderne fortsat indånder en luft, som ikke er sundhedsskadelig. Kontrolmåling af åndemiddelluften skal endvidere foretages ved ibrugtagning af et nyt anlæg, ved større ændringer eller nedbrud af anlægget samt efter eftersyn i de tilfælde, hvor en forudgående kontrolmåling viste større afvigelser fra acceptværdierne.

Værdi

Et korrekt og vedligeholdt trykluftsystem til åndemiddelluft med årlige kontrol-målinger skaber tryghed hos brugerne og øger effektiviteten under arbejdet. Omkostningerne i forbindelse med sygdom, som skyldes forurenet åndemiddelluft, vil reduceres.

Dokumentation

Måleresultater over åndemiddelluftens kvalitet skal til enhver tid kunne dokumenteres og være skriftlig, eksempelvis en eftersynsrapport. Måleresultatet kan med fordel indføjes i trykluftudstyrets kontrol journal. Dokumentation skal kunne forevises, og må ikke være ælder end 12 mdr.

Lovgrundlag

Kravet om eftersyn af åndemiddelluft følger arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 om brug af personlige værnemidler samt vejledning D.5.1. om trykluft til åndedrætsværn, samt Dansk Standard 12021:2014

Forudsætning af god kvalitet på trykluft

En forudsætning for god luftkvalitet er at:

  • Kompressoren er placeret korrekt
  • Luftindtag er ført til det fri
  • Luftindtag er placeret så forurening ikke indsuges.
  • Tryktank og kompressor serviceres efter lovgivningen
  • Anlægget er forsynet med køle tørrer
  • Anlægget er forsynet med reglementerede filtersystem.
  • Rørsystem dimensioneret og udført i korrekt materiale og uden blinde ender hvor der kan opsamles fugt/vand
  • Trykluftens kvalitet bliver årligt kontrolleret af sagkyndig virksomhed

Hvad kan AMS-Miljø hjælpe med?

Ønsker du hjælp fra AMS-Miljø, sørger vi for at din virksomhed lever op til alle krav og regler om korrekt og god åndemiddelluft. Det foregår ved, at vi kommer ud på besøg i din virksomhed og inspicerer. Derefter vil vi udarbejde en rapport med anbefalinger til, hvordan din virksomhed lever op til samtlige direktiver.

Hvad koster det?

Du kan læse alt om priser her: PDF: AMS Miljø – Prisliste. Du kan også kontakte AMS Miljø her, for at få et prisoverslag.